Styret

 

Leiar: Thomas Jakobsen

Nestleiar: Grethe Hammersborg

Styremedlem: Leiv Lunde

Styremedlem: Håvard Hasås

Styremedlem/utøverrepresentant: Samuel Blessing Elonga

Vara: Pål Johannes Larsen

Vara: Bente Vaage

Langrennsrepresentant: Ole Morten Weng

BVT-representant: Dag Tidemandsen