Medlemskap

Meld deg inn HER

 

For å vere aktivt medlem i IL i BUL må ein betale medlemskontingent og treningsavgift. Medlemskontingenten betalast ein gong årleg, medan treningsavgifta betalast kvart halvår.

MERK at medlemskontingent og treningsavgift ikkje skal betalast til same konto!

 

Medlemskontingent

Medlemskontingenten er:

5-14 år: 425 kr

15 – 16 år: 800 kr

17 år og eldre: 950 kr

Betalast ein gong årleg og går til hovedlaget i BUL. Kontonr.: 7874 42 01283

Som medlem i BUL har du også desse rabattane:

  • Heimen Husflid 10 %
  • Kaffistova 10 %
  • Lagsbrukshotella 15 % (Bondeheimen i Oslo, Hordaheimen i Bergen, Saga Hotell i Tromsø)
  • Det Norske Teatret 20 %

Faktura kjem på e-post i januar eller ved innmelding.

 

Treningsavgift

Går til drifta av gruppene; trenarar, startkontigent, lokaleleige osv.

Betalast to gonger årleg og går til Idrottslaget i BUL. Kontonr.: 8101 07 04510

5-10 år: 650 kr per halvår

11-14 år: 800 kr per halvår

15 år og eldre: 900 kr per halvår

Faktura kjem på e-post i januar/februar og august/september.