Julestemne 2015

Stad: Bærum idrettspark

Tid: 5. desember 2015 kl. 10.00-18.00

Resultater: http://webres.andro.no/julestevnet/2015

Tidsskjema finn de her: Tidskjema Julestevne 2015

Øvingar:

MS/KS                      60 m-200 m-400m-600m-lengde

17 år (98)                   60 m-200 m-600 m-høgde-stav- kule

16 år (99)                  60 m-200 m-600 m-lengde-stav-kule

15 år (00)                  60 m-200 m-600 m-høgde-stav-kule

14 år (01)                  60 m-200 m-600 m-lengde-stav-kule

13 år (02)                  60 m-600 m-høgde-stav-kule

12 år (03)                  60 m-600 m-lengde-kule

11 år (04)                  60 m-600 m-høgde-kule

10 år (05)                  60 m-600 m-lengde-kule

 

Mix-stafett 4x200m (11-15 år/2004-2000), 2 jenter og 2 gutar på kvart lag, samla alder er max 52 år.

For å melde på til Mix-stafetti Min Idrett, velg: 4 x 200 – «Ikke valgt klasse»

Løpsrekkefylgje: yngste jente, yngste gut, eldste jente, eldste gut

Stafett MS + KS 4x200m.

 

Online påmelding via Min idrett/Sportsadmin

 

Påmeldingsfrist: Tysdag 1. desember 2015 (etteranmelding sendast idrottslaget@bul.no)

Det vil vere muleg å etteranmelde seg i hallen stemnedagen fram til ein time før øvelsestart men kun i øvingane det er plass. Ingen etteranmelding på stemnedagen i stafett.

 

Opprop: 1 time før start i løpssøvingar, 15 min før i tekniske øvingar ved øvelsesstad.

Lengde: I lengde til og med 14 år er det 4 hopp

Løpsøvingar: Tid er avgjerande for finale

Premiering: 1/3 og maks 3 premier i kvar øving. Deltakarpremie til 12 år og yngre.

 

TIDSKJEMA BLIR LAGT UT PÅ HER TORSDAG KVELD FØR STEMNET

VEL MØTT I BÆRUM IDRETTSPARK

Ved spørsmål ta kontakt på: idrottslaget@bul.no

 

 

Dato
5. desember 2015
Kl.10.00