Fødde 2008-2009

Tid og stad:

Onsdagar kl. 18.00-19.00. Bislett Stadion. Inngang frå Sofies Gate

Trenarar: Ida Steinstad og Rachel Velois Eide