Årsmøte IL i BUL 2017

Sted:

tysdag 14.03.2017 kl. 18.00-20.00

Møterom Kuppern, Bislett Stadion

 

Dagsorden:

Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden, val av møteleiar, referentar og protokollunderskrivarar

Sak 2: Godkjenning av årsmelding 2016

Sak 3: Rekneskap 2016

Sak 4: Budsjett 2017

Sak 5: Fastsetjing av årspengar til hovudlaget og fastsetjing av treningsavgift for 2018

 Forslag om vidareføring av nåverande satsar

Sak 5: Handsame eventuelt innkomne saker og saker lagt fram av styret.

Sak 6: Val av kontrollkomité

Sak 7: Val av styre

 

Saker som medlemer vil leggje fram for årsmøtet må vere administrasjonen i hende seinast

14 dagar før årsmøtet, altså 28. februar 2016. Saker sendast kristoffer.nilsen@bul.no.

Sakspapira sendast frå lagskontoret ved ynske to veker før årsmøte.

 

For styret i Idrottslaget

Thomas Jakobsen

Styreleiar