Administrasjonen

Administrasjonen held til på BUL-huset i Rosenkrantz´ gate 8

Dagleg leiar:

Kristoffer Nilsen

kristoffer@bul.no


Sportsleg leiar:

Eirik Tanberg

eirik@bul.no