Administrasjonen

Administrasjonen held til på BUL-huset i Rosenkrantz´ gate 8

Dagleg leiar:

Kristoffer Nilsen

kristoffer.nilsen@bul.no


Sportsleg leiar:

Odd-Ivar Nyheim

odd-ivar.nyheim@bul.no


Administrativ leiar:

Eirik Tanberg

eirik.tanberg@bul.no